Báder Melinda

Bader-Melinda

gyógypedagógus

2006-ban szereztem meg a diplomám az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karán. Már hallgatóként egy olyan iskoláról álmodtam, ahol egyaránt jó gyereknek, szülőnek és (gyógy)pedagógusnak  lenni. Végzősként csatlakozhattam a Gyermekek Háza csapatához, ahol inklúziós gondolataimat végre a gyakorlatban is alkalmazhattam. Hallásterapeutaként és logopédusként kísérem és támogatom tanítványaink beilleszkedését. Hiszek az egyéni fejlődési utakban. Hiszek abban, hogy minden gyerekben benne van a lehetőség, hogy a társadalom boldog, befogadó és befogadott tagja legyen. Ennek a lehetőségnek a kibontakoztatását nekünk,felnőtteknek kell segítenünk. A Gyermekek Háza csapatának szellemisége és partnersége ezt messzemenően támogatja. Munkám szerves részét képezik az  „érzékenyítő” gondolatébresztő  órák is. Kollégáimmal együtt mentorként veszek részt a gyógypedagógiai hallgatók gyakorlati tapasztalatszerzésében. 2010 és 2012 között a British Council Connecting Classrooms programjában vettünk részt, ahol tanítványaink a befogadásról szerzett tapasztalataikat cserélhették ki más ország diákjaival.

kapcsolat: melinda@gyermekekhaza.hu