Alapítvány

A Gyermekek Háza Alapítvány 1991-ben szülői kezdeményezésre jött létre. Az alapítvány célja, hogy a program pedagógiai munkáját anyagilag támogassa. A szülői alapítvány biztosítja azon kiadások fedezését, amelyek a program speciális feladatvállalásából, képzési rendszeréből, illetve a különböző programok kiadásaiból adódnak.

A Gyermekek Háza Alapítvány kuratóriumának tagjai:

– elnök (szülő)

– osztályonként egy-egy szülő

– a program 4 pedagógusa

A kuratórium a szülők számára félévenként részletes beszámolót juttat el az alapítvány anyagi helyzetéről és terveiről. Az alapítvány bevételeit alapítványi és pályázatokon nyert támogatások biztosítják.

Adószám: 18090006-1-41

Számlaszám: 10400212-02102861-00000000