Alapítvány

A Gyermekek Háza Alapítvány 1991-ben szülői kezdeményezésre jött létre. Az alapítvány célja, hogy a Gyermekek Háza pedagógiai munkáját anyagilag támogassa. A szülői alapítvány törekszik az eredményes, színvonalas működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítására, azon kiadások fedezésére, amelyek a Gyermekek Háza sajátos feladat vállalásából, innovatív tevékenységeiből, illetve a különböző programok kiadásaiból adódnak.

 A kuratórium a szülők számára félévenként részletes beszámolót juttat el az alapítvány anyagi helyzetéről és terveiről. Az alapítvány bevételeit alapítványi és pályázatokon nyert támogatások biztosítják.

Adószám: 18090006-1-41

Számlaszám: 10400212-02102861-00000000