Tankönyveink

Gyermekek Háza sajátossága, hogy az optimális terhelés megvalósítása érdekében, differenciált ismereteket nyújtó tananyaggal dolgozik. Ezért a program pedagógusai folyamatosam állítják össze a gyerekek eltérő képességeihez igazodó differenciált tevékenységek és feladatsorok rendszerét.

A program tanítói által alkotott differenciált tananyag feldolgozások egy része tankönyv formában megjelentek.

A Gyermekek Háza tankönyvcsalád könyveire jellemző, hogy egy-egy témakört- legyen az olvasás, matematika, természetismeret- munkatankönyv formában, több szinten, differenciáltan dolgoz fel.

A tankönyvek, taneszközök, tanulmányi segédletek kiválasztása során figyelünk arra, hogy a tankönyvek a legkorszerűbb ismereteket tartalmazzák, szövegezésük jól érthető legyen, ténylegesen segítse a diákok tanulását.

A differenciált tanulás érdekében – ha szükséges – több tankönyvet is használunk egy tantárgy tanítása során.

Kiemelten fontosnak tartjuk a digitális ismerethordozók használatát, interneten elérhető tankönyvek, tanulást segítő kiadványok, digitalizált tartalmak (e-könyvek) letöltését, valamint az interneten elérhető tartalmak felhasználását.

A könyvek a    gondozásában jelennek meg.