Jelentkezés a gimnáziumba

A Gyermekek Házába olyan családok jelentkezést várjuk, akik iskoláról, tanulásról, nevelésről vallott nézetei közel állnak iskolánk szemléletéhez.

A gyerekek közti különbségeket természetesnek tartjuk. Inkluzív iskolaként minden osztályunkban tanulnak sajátos nevelési igényű gyermekek. Kiemelt figyelmet fordítunk a tehetséggondozás megvalósítására. Differenciált tanulásszervezést alkalmazva személyre szabott tanulási környezetet biztosítunk. Hisszük, hogy a tanulás öröm. Fontosnak tartjuk, hogy a személyközpontú nevelés a szülőkkel való szoros együttműködésben valósuljon meg.

2019 őszén indult a Gyermekek Háza elveire, pedagógiai módszereire építő GYH Alternatív Gimnázium. 

Gyermekek Háza Alternatív Általános Iskola és Gimnázium középiskolai tagozata saját fejlesztésű, akkreditált, egyéni eltérési engedéllyel rendelkező alternatív kerettanterv, pedagógiai program alapján működő személyközpontú, inkluzív gimnázium, mely állami keretek között kínál lehetőséget alternatív középiskolában való tanulásra.

Célja, hogy megújítsa az oktatás tartalmát, kereteit, alkalmazkodjon a 21. század kihívásaihoz, kiemelten fókuszálva a személyiségfejlesztésre, a diákok egyéni igényeire, törekvéseire.

Működése során meghatározó a személyes és a szociális kapcsolatok erősítésére való törekvés, az egyéni lehetőségekre fókuszáló, differenciált, aktív tanulói ismeretszerzésre építő tanulásszervezés, rugalmas szervezeti keretek (tanítási blokkok, témahetek, projektek, fakultációk) biztosítása, az innovációra, tudásmegosztásra való törekvés.

Várjuk a gimnáziumi osztályokba azokat a diákokat

Felépítés

Nyelvi előkészítő osztály

9-10. évfolyam

11-12. évfolyam

Alapelvek:

Tanulás

Kompetenciafejlesztés

Értékelés

Személyes kapcsolatok

Inkluzív iskola