Akkreditált Kiváló TehetségpontIskolánk a 2023/2024. évi akkreditációs folyamatban való részvétele eredményeként elnyerte az Akkreditált kiváló tehetségpont címet!

Részlet az akkreditációban közreműködő szakértők értékeléséből:

 A Gyermekek Háza tehetségpont évtizedes tapasztalatokkal rendelkező alternatív, inkluzív iskola. 13 évfolyamon tanulhatnak a diákok teljesen egyedi tanrenddel, tantárgyfelosztással, egyedi értékelési rendszerrel és saját összeállítású, akkreditált tankönyvekkel, melyek alkalmasak a differenciált rétegmunkára, individualizált vagy kooperatív tanulási formákra. A tehetséggondozás széles spektrumon valósul meg, működik eredményesen. Nagyon lelkes pedagógusok fogják össze a tehetségfejlesztést, folyamatos a kollégák közti tudásmegosztás is. Számos szervezettel működnek együtt. Rendszeresen fogadnak külföldi és magyar kollégákat, hallgatókat. Minden héten nyílt napot tartanak. Színvonalas rendezvényeket szerveznek, ahol bemutatják tehetségfejlesztő munkájukat, illetve lehetőséget kapnak a tehetséges gyermekek produktumaik megismertetésére.

Célunk, hogy minél több tehetségterületen bontakoztassuk ki iskolánk tehetségígéreteit, bővítsük együttműködésünket más tehetségpontokkal is. Munkánkat iskolapszichológusunk is segíti. Tehetséggondozó munkánk során figyelünk az egyéni igényekre, törekszük arra, hogy ehhez igazítsuk a gondozást.

Inkluzív iskola pedagógusaiként örömmel éljük meg a tehetségfejlesztő munka szépségét.